Uppgradera Kerio Connect

Här finns en länk till kerio som förklarar hur uppgradering görs.