Vad händer med GFI:s produkter om licensen går ut?

Kerio Control                                      Fortsätter att fungera förutom 'Web Filter' som slutar fungera, IPS/IDS  tjänsten kommer inte att uppdateras och antivirus slutar fungera efter 60 dagar eller går att uppgradera.
Kerio Connect Fortsatt funktionalitet förutom att Exchange ActiveSync slutar fungera samt att antivirus slutar fungera efter 60 dagar och att det inte går att uppgradera.
Kerio Operator Fortsatt funktionalitet men går inte att uppgradera.
GFI LanGuard Slutar fungera efter en 10 dagarsperiod.
GFI OneGuard Slutar fungera.
GFI EventsManager Fortsätter fungera som vanligt.
GFI MailEssentials Alla uppdateringar för 'anti-spam filtering-', 'antivirus' -tjänsten och produktfiltrering.
GFI FaxMaker Det går inte att sända fax men mottagande fungerar.
GFI OneConnect Slutar fungera.
GFI EndPointSecurity Fortsatt funktionalitet inom samma version.
Exinda Network Orchestrator Endast 'Network visibility' fortsätter fungera medans alla andra tjänster slutar att fungera.
GFI Archiver Fortsatt funktionalitet inom samma version.
GFI WebMonitor Slutar fungera.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk