Läs tillbaka filer innan ersättning av enhet

I samband med Ersättning av enhet i Code42 är det viktigt att läsa tillbaka alla filer till den nya waenheten innan avslut av 'Ersättnings-wizarden' annars markerar Code42-applikationen filerna som raderade och för att kunna återställa filerna krävs då att man klickar i 'visa raderade filer' samt att Organisationsinställningarna sparar raderade filer längre än den tid som man avvaktar med återläsning.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk