Ersätt din enhet med Code42

När du får en ny enhet så kan du använda Code42-applikationens ersättnings-'wizard' som hjälper dig att återlösa filer, flytta din backup och ersätta de inställningar du hade på din tidigare enhet, vi rekommenderar dig att använda dig av denna 'wizard' för att:

 • Flytta din backup till en ny enhet eller operativsystem
 • Ersätta din nya enhet
 • Vid ersättning av din enhets hårddisk
 • Återställning efter ominstallation av ditt operativsystem

Dessa instruktioner är anpassade till användare som ersätter enheter med Code42-applikation 5.1 eller senare -- de inkluderar inte överföring av Windows användarinställningar, se denna instruktion för hjälp med det.

Förutsättningar:

 • Backup startar direkt efter att du avslutat din ersättnings-’wizard’, innan dess sker ingen backup av din nya enhet.

 • Om du gör enhetsinställningar för din nya enhet så kommer de att ersättas av inställningarna från din tidigare enhet vid avslut av din ersättnings-’wizard’.

 • Om ditt konto har enhanced security-inställning (arkivlösenord eller ’custom key’) så måste du skriva in informationen flera gånger under ersättningen av din enhet:

  • Efter inloggning till en enhet som aldrig blivit uppbackad
  • Innan val och överföring av filer från ditt backuparkiv till den nya enheten
  • Efter att alla inställningar har förts över till din nya enhet

 • Avsluta inte ersättningsprocessen utan att ha överfört filer till din nya enhet då detta kan radera ditt arkiv.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk