Uppgradera till Windows 10 med Code42

Denna supportartikel avser:

 • Code42-server och administrationskonsoll
 • Code42-app
  • version 4.5.2 och senare
  • installation per användare (standardinstallation)
  • installation på enheter som kör Windows 7 eller senare

En kanske inte så känd funktion i klientsäkerhetsprogrammet Code42 är att automatisera uppgradering till Windows 10 genom backup och migrering av användarprofiler med USMT -- User State Migration Tool som är ett Microsoft-verktyg.

Fördelen med att använda återställning av användar- och fildata via Code42 till en uppgraderad dator är tidsvinsten som kan kapas till en åttondel av tiden.

Code42-applikationen använder Microsofts egna verktyg 'ScanState' samt 'LoadState' som ingår deras Windows Assessment Development Kit -- USMT.

 1. Det som krävs för att genomföra migreringen är installation av USMT på både den existerande Windows-datorn samt på den nya Windows 10-datorn, Code42-applikatioen letar standardmässigt efter USMT under C:\Program Files\CrashPlan\USMT men denna sökväg är konfigurerbar om uppgraderingen använder sig av t ex USB-minnen eller en enhetssökväg E: för en filserver eller motsvarande som skulle kunna användas i en migrering.

 2. Windows 10-uppgradering med Code42 kräver dessutom en konfiguration av USMTs xml-filer, uppgraderingen bör innehålla minimum Config.xml samt MigUser.xml och vägledning för konfiguration av dessa finns på supportsidorna hos Code42, vi berör inte konfigurationen av USMT ytterligare men vill påpeka att den är komplex och kräver anpassning för varje unik IT-miljö och hänvisar till dokumentation hos Microsoft men det bör påpekas att standardmässigt i USMT så inkluderas användardata men det har exkluderats i denna konfiguration eftersom vi använder Code42 för lagring av arkivdata och som gör återläsning både mer enkel och snabbare.

 3. Konfiguration sker sedan på Code42-servern för att inkludera backup av migrationsdata genom att inkludera sökvägen till migrationsfilerna som standardmässigt skapas under C:\ProgramData\CrashPlan\user_settings var 7:e dag -- denna konfiguration bör ske för Organisation eller på Servernivå i Code42-servern.

  https___crashplancenter_com_4285_console___organization_6634.png
  I samband med denna konfiguration ska även filerna Config.xml samt MigUser.xml laddas upp till Code42-servern, när det gäller Config.xml är det viktigt att konfigurera så att användardata inte migreras då vi använder Code42-applikationen för återläsning av all data samt att man kan välja optioner för 'ScanState' respektive 'LoadState' som ska köras i samband med backup eller återläsning av profildata. 

  https___crashplancenter_com_4285_console___device_1058.png
 4. På källdatorn kan man sedan starta en första backup av migrationsdata genom att öppna en kommandorad se kb och skriva in 'backup.migration.run' som är kommandot för att köra 'ScanState' med valda optioner från kommandoraden på den lokala datorn, det går även att starta 'ScanState' direkt via Code42:s webbaserade administrationskonsoll.

 5. Återläsning till måldatorn, dvs den nyinstallerade Windows 10-klienten med Code42-applikationen och USMT-filerna sker genom en trestegsprocess:

  1. Logga in mot Code42-servern och välj enhet att ersätta - i detta fall ska det vara den tidigare Windowsenheten som ska uppgraderas.
  2. Nästa steg är att överföra Windowsprofilen (USMT) samt återläsa användardata, observera att det är viktigt att läsa tillbaka all användardata för att undvika förlust av data.
  3. Det sista steget är att föra över de Code42-inställningar som finns från den gamla enheten.
  4. För att aktivera alla inställningar från USMT krävs att användaren loggar ur från datorn medan inställningarna för Code42 endast kräver att backuptjänsten startar om, vilket sker med automatik.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk