Administrationskonsolen i CrashPlan PROe begär att du skall skapa ett nytt Admin-konto

I CrashPlan PROe version 3.4.1 och senare kommer administrationskonsolen ibland att tvinga dig att skapa ett nytt Admin-konto om du inte loggat in på mer än 90 dagar.

Eftersom det gamla Admin-kontot fortfarande existerar går det inte att ersätta med ett nytt.

Code42 har uppmärksammat problemet och skrivit en artikel i ärendet:
http://support.code42.com/Administrator/3.6_And_4.0/Troubleshooting/Administration_Console_Prompts_To_Create_Administrator_Account

Följ beskrivningen i denna artikel, så löser ni det hela.

Om den inte tar förändring av lösenordet efter att ha följt supportartikeln så prova att bara klicka på 'Logga in' utan något konto eller lösenord.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk