Minska antal användare på Kerio Connect installation

I samband med att underhållsavtalet för en Kerio Connectinstallation går ut, kan man ändra storlek på installationen - öka eller minska. 

När man minskar antalet användare, och har kvar brevlådor med post, behöver man inte ta bort dessa omgående så länge ingen loggar in på dessa brevlådor som inte används.

Exempel: Ni har idag 30 licenser, men 5 användare har slutat så ni har enbart behov av 25 licenser. Samtidigt vill ni ha kvar brevlådorna för att senare bestämma hur ni skall göra med posten i dessa brevlådor.

OBS! Så fort ni loggar in på någon av dessa gamla brevlådor kommer det kräva en användarlicens, så et är klokt att "migrera" över den avslutade användarens brevlåda till någon användare, för att inte riskera att gå över taket för antalet användare.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk