Heartbleed SSL-bugg

Kerio Connect är påverkad av Heartbleed SSL-bugg, Moreware har skickat ut instruktioner för att uppdatera er installation. Se denna supportartikel hos Kerio, se även denna supportartikel för mer information.

1. Vi rekommenderar även att ni genererar nya SSL-certifikat, se denna supportartikel hos Kerio.
2. Vi rekommenderar även att ny byter lösenord får alla användare och administratörer.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka dom till vår support.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk