Radera korrupt cache under Windows XP eller senare - klient 6.03 eller tidigare

En korrupt cache påverkar CrashPlans möjlighet att backa upp filer till backuparkivet, symptomen är t ex att det inte går att återskapa från arkivet och att backup inte sker mot arkivet. Lösningen är då att radera den cachemapp som finns på varje enhet - CrashPlan synkroniserar då om mot arkivet och fortsätter backup.


Stoppa CrashPlantjänsten

 1. Stoppa CrashPlan tjänsten
 2. Från Windows services meny

  • Öppna Windows Services
  • Windows 7 / Windows Vista: Klicka på Start och skriv 'services.msc'
  • Windows 8: Tryck Ctrl+Shift+Esc för att öppna Task Manager och välj services-tabben.

  • Windows XP: Klick på Start, välj Run, skriv 'services.msc', tryck på 'Enter'
  • Skriv följande kommando i kommandoprompten eller PowerShell:
Stoppa net stop CrashPlanService

Eller...

 1. Höger-klicka på CrashPlan Backup Service och välj Stop, Start, eller Restart. 

Radera cachefilerna...

 1. Navigera till cache biblioteket för ditt operativsystem.
  • Windows Vista / 7 / 8 / 2008: Öppna Windows Explorer och klistra in; C:\ProgramData\CrashPlan\cache in addressfältet.

  • Radera alla filer och mappar inuti mappen.


Efter detta så kan du starta CrashPlantjänsten med:

 1. Starta CrashPlan tjänsten

  1. Från Windows services meny

  • Öppna Windows Services
  • Windows 7 / Windows Vista: Klicka på Start och skriv 'services.msc'
  • Windows 8: Tryck Ctrl+Shift+Esc för att öppna Task Manager och välj services-tabben.
  • Windows XP: Klick på Start, välj Run, skriv 'services.msc', tryck på 'Enter'

Skriv följande kommando i kommandoprompten eller PowerShell:

Starta net start CrashPlanService


Eller...

  1. Höger-klicka på CrashPlan Backup Service och välj Stop, Start, eller Restart. 

 
Referenser: 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk