Kerio Connect 8.2 - och vad är skillnad på Delegering och Kalender/mappdelning?

I samband med uppgradering till version 8.2 så tillkom en Delegeringsfunktion, det har i vissa fall funnits en undran om denna delegeringsfunktion har ersatt kalenderdelning eller mappdelning.

Jag ska försöka beskriva skillnaden mellan Delegering och Kalender/mappdelning - samt förklara att delegeringsfunktion har utökat funktionaliteten med Kerio Connect och att den inte har ersatt kalender/mappdelning.

 • Delegering - full support att agera för en annan person, att ge rättighet till ett annat konto kunna se inkorgen samt kunna svara på epost och acceptera mötesinbjudningar inom samma domän. Som synes på bild nedan så sköts Delegering från inställningspanelen i Kerio Connect Client till skillnad från Kalender/mappdelning.


 • Kalenderdelning, att kunna dela med sig av sin personliga eller grupp-kalender till konton, grupper eller alla inom samma domän eller på servern.


 • Mappdelning, att kunna dela en mapp utan delegering till konton, grupp eller alla inom domänen eller på servern.

Med dessa definitioner i botten ser vi att Delegeringsfunktionen är ny och påverkar inte existerande delningsfunktionalitet, då är frågan vad som händer vid uppgradering till version 8.2? - Framför allt när det gäller Mac-klienter med CalDAV.

 1. När det gäller konfiguration av Mac-klienten mot Kerio Ccnnect rekommenderas att köra Inställningsassistenten för korrekt konfiguration. Om ni använder manuell konfiguration tillse att ni använder rätt konfiguration.

 2. Kerio Connect 8.2 supporterar följande kalenderfunktionalitet i iCal

  - Tillgänglighet (free/busy)
  - Händelser som är privata
  - Inbjudan till kalenderhändelser
  - Delning av kalendrar

 3. I samband med uppgradering till 8.2 uppdateras kalenderdelningsmöjligheterna från Mac OS X Mountain Lion till att dela kalendrar från iCal genom att högerklicka på kalendern och välja 'Dela Kalender...'.


 4. Kerio har även förändrat hur CalDAV fungerar med version 8.2, denna förändring gör att de klienter som är konfigurerade mot Connect-servern måste starta om sin dator för att få full kalenderfunktionalitet.

  Efter omstart kommer klienterna att få en förfrågan om att återkoppla de delade kalendrar som tidigare använts.


Knowledgebasereferens för denna artikel.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk