Uppgradera CrashPlan PROe

Uppgradering av CrashPlan PROe sker normalt sett i flera steg.

Detta krävs för att uppgradera:

- Ett giltigt underhållsavtal

- Sysadminrättigheter på PROe-servern

- Det rekommenderas att lösa ev supportproblem innan uppgradering, kontrollera logggar och varnoningar från servern.

- Följ denna guide för uppgradering

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk