Hur man ser till att Linux har tillräckligt många 'watches'

Linux använder inotify-APIet för att kontrollera vilka filer som ska backas upp, i ovanliga fall - oftast när många filer ska backas - så måste man öka värdet för inotify.

Följ denna guide för att lösa det problemet.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk