Slut på support för 3/8/2010 from 30/4 2014

Vi kommer inte att supportera version 3/8/2010 from 30/4/2014 - detta är beroende av att Code42 slutar supportera denna version.

Vi rekommenderar alla att uppgradera till senaste version av CrashPlan PROe.

Kontakta support@moreware.se eller order@moreware.se för mer information.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk