CrashPlan PROe supporterar Apple Mavericks

CrashPlan PROe har fullt stöd för Apples senaste operativsystem kallat Maverick.

Dock kommer Java att behöva installeras efter uppgradering till Mavericks, ingen annan uppdatering eller åtgärd behöver utföras.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk