Att avinstallera CrashPlan PROe-klienten

Allmänt

Denna artikel beskriver hur du avinstallerar CrashPlan PROe-klienten från din dator.

Att ta hänsyn till
När man avinstallerar CrashPlan PROe-klienten kommer även logfiler som hör ihop med backup av din dator att raderas. Dessa filer innehåller viktig information som vår support kan behöva i samband med att ni behöver supporthjälp, så se till att ta backup på dessa innan ni avinstallerar klienten.

Två sätt att avinstallera
Det finns två sätt att avinstallera CrashPlan PROe-klienten, Standard avinstallation och Fullständig avinstallation. Vid Standard avinstallation kommer en identitetsfil (UID) som CrashPlan PROe-klienten skapar ligga kvar på datorn, vilket underlåttar när man behöver installera om CrashPlan PROe-klienten, eftersom denna UID innehåller all information om var backup skall ske samt till vilket backupkonto.

Hur du skall gå tillväga för att avinstallera enligt Standard avinstallation och Fullständig avinstallation finns beskrivet i denna supportartikel hos Code42:
http://support.code42.com/CrashPlan/Latest/Getting_Started/Uninstalling_The_CrashPlan_App

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk