Klientuppgradering till version Code42 app 6.5

2017-11-16

Moreware kommer att uppgradera samtliga klienter till version 6.5, detta kommer att innebära ett nytt klientinterface, https://support.code42.com/CrashPlan, uppgraderingen kommer att ske automatiskt i bakgrunden under perioden 20/11-1/12.

Vid eventuella problem kontakta support@moreware.se via epost.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk